Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zamówienia do 30 tys. euro » 2017 rok

Lista wiadomości
Zapytanie ofertowe
Gmina Turek Zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego dotyczącego realizacji zamówienia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin i Słodków Kolonia”
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn: pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew – etap III”
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
dotyczy dostawy oleju opałowego do obiektów wymienionych w załączniku do zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe
dotyczy dostawy oleju opałowego do obiektów wymienionych w załączniku do zapytania ofertowego