2005

Budżet Gminy Turek na 2005 rok został przyjęty Uchwałą nr XXV/135/04 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2004 roku.

Lista wiadomości