2007

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Turek za III kwartał 2007 r.

Wójt Gminy Turek w oparciu o art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

 Do pobrania:

 

Informacja o wykonaniu budżetu

 

Lista wiadomości