2007

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Turek za I kwatrał 2007 r.

 
Wójt Gminy Turek w oparciu o art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 
   Do pobrania
 
Lista wiadomości