2014

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok