2018

Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 18 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 89/2018

Wójta Gminy Turek

z dnia 18 pażdziernika 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.


Na podstawie art.257 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 roku poz.2077 ze zm.) oraz § 10 ust.2 Uchwały Nr XLI/266/17  Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zarządzam, co następuje:

W uchwale Nr XLI/266/17  Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:

 • Zarządzeniem Nr 2/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIV/286/18  Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 11/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLV/290/18  Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 20/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVI/295/18  Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 30/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 33/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVII/302/18  Rady Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 37/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 42/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVII/307/18  Rady Gminy Turek z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 49/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 54/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 56/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIX/312/18  Rady Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 69/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 73/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 20 września  2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr L/317/18  Rady Gminy Turek z dnia 2 pażdziernika 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 82/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 3 pażdziernika  2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 84/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 10 pażdziernika  2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 48 775 157,10zł

1. dochody bieżące zwiększa się do kwoty 39 529 172,44zł

2.W § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do  kwoty 57 157 933,32zł

2. wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 34 853 467,47zł

3. W załączniku Nr 1 „Dochody” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając dochody budżetu o kwotę 778 378,57zł

 • W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

855

85504

2030

15 899,00zł

 

 • W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01095

2010

96 548,55zł

297 222,49zł

852

85213

2010

1 000,00zł

14 100,00zł

852

85214

2030

4 045,00zł

60 000,00zł

852

85215

2010

57,00zł

657,00zł

852

85216

2030

44 373,00zł

116 146,00zł

852

85219

2030

 4 750,00zł

53 094,00zł

854

85415

2030

21 891,00zł

64 074,00zł

855

85502

2010

590 000,00zł

3 346 727,00zł

 •  W planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80153

2010

184,98zł

97 005,29zł

 

4. W załączniku Nr 2 „Wydatki „ do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając wydatki budżetu o kwotę 778 378,57zł

 • W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

852

85230

4210

12 500,00zł

855

85502

4300

3 668,00zł

 • W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

4270

8 000,00zł

68 000,00zł

010

01095

4210

1 893,11zł

9 675,75zł

010

01095

4300

94 655,44zł

291 394,60zł

751

75109

4110

567,31zł

1 667,31zł

751

75109

4170

5 013,00zł

25 235,00zł

754

75412

4210

6 000,00zł

27 200,00zł

801

80101

4010

1 120,00zł

4 920 888,30zł

801

80104

4010

1 384,00zł

529 832,00zł

801

80104

4110

3 481,00zł

99 289,00zł

801

80104

4120

144,00zł

8 300,00zł

801

80153

4210

11,93zł

960,44zł

801

85154

4300

10 839,17zł

30 839,17zł

852

85213

4130

1 000,00zł

31 200,00zł

852

85214

3110

1 045,00zł

176 000,00zł

852

85215

3110

57,00zł

3 657,00zł

852

85216

3110

44 373,00zł

159 146,00zł

852

85219

4010

4 750,00zł

237 250,00zł

852

85219

4170

3 000,00zł

9 000,00zł

854

85415

3240

21 891,00zł

89 074,00zł

855

85502

3110

572 300,00zł

3 126 326,00zł

855

85502

4010

5 000,00zł

105 000,00zł

855

85502

4110

5 910,00zł

145 282,00zł

855

85502

4120

122,00zł

1 831,00zł

855

85502

4210

3 000,00zł

3 104,00zł

855

85504

4010

15 899,00zł

72 173,00zł

826

92601

4300

7 000,00zł

30 000,00zł

926

92605

4300

6 000,00zł

66 000,00zł

 •  W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

4300

8 000,00zł

47 000,00zł

751

75109

4120

19,49zł

227,51zł

751

75109

4210

1 360,82zł

6 719,18zł

751

75109

4300

2 303,38zł

6 043,62zł

751

75109

4410

1 896,62zł

303,38zł

754

75412

4270

6 000,00zł

11 000,00zł

801

80110

4010

2 504,00zł

1 001 356,00zł

801

80110

4110

3 481,00zł

190 649,00zł

801

80110

4120

144,00zł

21 733,00zł

801

80153

4240

196,91zł

96 044,85zł

851

85154

4210

8 339,17zł

7 660,83zł

851

85154

4410

500,00zl

0zł

851

85154

4700

2 000,00zł

0zł

852

85230

3110

12 500,00zł

92 500,00zł

926

92601

4210

7 000,00zł

24 000,00zł

926

92605

4210

6 000,00zł

31 700,00zł

5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami „ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 • W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01095

2010

96 548,55zł

297 222,49zł

852

85213

2010

1 000,00zł

14 100,00zł

852

85215

2010

57,00zł

657,00zł

855

85502

2010

590 000,00zł

3 346 727,00zł

 •  W planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80153

2010

184,98zł

97 005,29zł

 

6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami „ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 • W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

855

85502

4300

3 668,00zł

 •  W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01095

4210

1 893,11zł

5 827,89zł

010

01095

4430

94 655,44zł

291 394,60zł

751

75109

4110

567,31zł

1 667,31zł

751

75109

4170

5 013,00zł

25 235,00zł

801

80153

4210

11,93zł

960,44zł

852

85213

4130

1 000,00zł

14 100,00zł

852

85215

3110

57,00zł

657,00zł

855

85502

3110

572 300,00zł

3 126 326,00zł

855

85502

4010

5 000,00zł

65 000,00zł

855

85502

4110

5 910,00zł

138 006,00zł

855

85502

4120

122,00zł

1 751,00zł

855

85502

4210

3 000,00zł

3 104,00zł

 •  W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

751

75109

4120

19,49zł

227,51zł

751

75109

4210

1 360,82zł

6 719,18zł

751

75109

4300

2 303,38zł

6 043,62zł

751

75109

4410

1 896,62zł

303,38zł

801

80153

4240

196,91zł

96 044,85zł

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gmniy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
za okres od początku roku do 30 września 2018 roku
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok