2018

Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 15 listopada 2018 r.

Zarządzenie Nr 96/2018

Wójta Gminy Turek

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.


Na podstawie art.257 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 roku poz.2077 ze zm.) oraz § 10 ust.2 Uchwały Nr XLI/266/17  Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zarządzam, co następuje:

W uchwale Nr XLI/266/17  Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:

 • Zarządzeniem Nr 2/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIV/286/18  Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 11/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLV/290/18  Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 20/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVI/295/18  Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 30/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 33/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVII/302/18  Rady Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 37/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 42/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVII/307/18  Rady Gminy Turek z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 49/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 54/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 56/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIX/312/18  Rady Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 69/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 73/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 20 września  2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr L/317/18  Rady Gminy Turek z dnia 2 pażdziernika 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 82/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 3 pażdziernika  2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 84/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 10 pażdziernika  2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 89/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 18 pażdziernika  2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr LII/326/18  Rady Gminy Turek z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1.  W załączniku Nr 2 „Wydatki „ do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 •  W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80101

4210

10 728,00

 

234 473,57zł

801

80101

4300

4 030,00zł

73 530,00zł

801

80103

4210

415,00zł

10 915,00zł

801

80103

4240

585,00zł

1 745,00zł

801

80106

4300

65,00zł

4 165,00zł

801

80146

4700

8 100,00zł

57 800,00zł

 •  W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80101

4170

 3 200,00zł

7 500,00zł

801

80101

4260

4 595,00zł

35 805,00zł

801

80101

4270

1 000,00zł

21 100,00zł

801

80101

4280

700,00zł

4 100,00zł

801

80101

4360

900,00zł

8 100,00zł

801

80101

4410

590,00zł

5 410,00zł

801

80101

4430

124,00zł

5 076,00zł

801

80103

4260

2 426,00zł

4 574,00zł

801

80103

4300

58,00zł

2 092,00zł

801

80103

4360

209,00zł

591,00zł

801

80103

4410

240,00zł

160,00zł

801

80106

4210

9,00zł

16 791,00zł

801

80106

4240

400,00zł

2 840,00zł

801

80106

4260

1 100,00zł

6 400,00zł

801

80106

4360

32,00zł

668,00zł

801

80106

4410

140,00zł

20,00zł

801

80106

4430

100,00zł

300,00zł

801

80146

4210

4 000,00zł

11 600,00zł

801

80146

4410

4 100,00zł

6 700,00zł

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
za okres od początku roku do 30 września 2018 roku
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok