2018

Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 7 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 106/2018
Wójta Gminy Turek
z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.

Na podstawie art.257 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz.2077 ze zm.) oraz § 10 ust.2 Uchwały Nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zarządzam, co następuje:

W uchwale Nr XLI/266/17  Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:

 • Zarządzeniem Nr 2/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIV/286/18  Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 11/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLV/290/18  Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 20/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVI/295/18  Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 30/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 33/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVII/302/18  Rady Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 37/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 42/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVII/307/18  Rady Gminy Turek z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 49/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 54/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 56/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIX/312/18  Rady Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 69/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 73/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 20 września  2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr L/317/18  Rady Gminy Turek z dnia 2 pażdziernika 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 82/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 3 pażdziernika  2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 84/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 10 pażdziernika  2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 89/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 18 pażdziernika  2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr LII/326/18  Rady Gminy Turek z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 96/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 15 listopada  2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 98/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 19 listopada  2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018 U
 • Uchwałą Nr II/9/18  Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Uchwałą Nr III/12/18  Rady Gminy Turek z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018

 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1.    W załączniku Nr 2 „Wydatki „ do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 • W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

4270

94 000,00zł

339 400,00zł

750

75022

4210

4 500,00zł

13 500,00zł

750

75022

4300

5 500,00zł

17 500,00zł

750

75023

4300

15 000,00zł

241 994,05zł

754

75412

4210

6 000,00zł

76 200,00zł

801

80101

3020

1 605,00zł

298 447,00zł

801

80101

4010

12 100,00zł

4 964 488,30zł

801

80101

4170

10,00zł

7 510,00zł

801

80101

4210

33 200,00zł

291 001,38zł

801

80101

4410

595,00zł

6 005,00zł

801

80103

3020

100,00zł

18 091,00zł

801

80103

4210

657,00zł

11 572,00zł

801

80104

4010

2 100,00zł

564 832,00zł

801

80106

3020

4 100,00zł

29 788,00zł

801

80106

4110

1 700,00zł

86 467,00zł

801

80106

4210

1 770,00zł

18 561,00zł

801

80106

4240

380,00zł

3 220,00zł

801

80110

3020

1 500,00zł

66 322,00zł

801

80195

4210

500,00zł

3 500,00zł

852

85219

4300

5 000,00zł

20 000,00zł

921

92109

4010

10 000,00zł

67 705,48zł

921

92109

4360

600,00zł

3 800,00zł

926

92601

4210

1 000,00zł

25 000,00zł


 
 • W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

4300

94 000,00zł

339 400,00zł

750

75022

3030

2 500,00zł

111 300,00zł

750

75023

4260

5 000,00zł

28 000,00zł

750

75023

4360

10 000,00zł

15 000,00zł

750

75095

4430

7 500,00zł

22 500,00zł

754

75412

4220

500,00zł

2 000,00zł

754

75412

4260

500,00zł

19 500,00zł

754

75412

4270

4 000,00zł

7 000,00zł

754

75412

4280

1 000,00zł

4 000,00zł

801

80101

4240

46 262,00zł

208 738,00zł

801

80101

4260

5 700,00zł

55 912,00zł

801

80101

4280

370,00zł

3 730,00zł

801

80101

4300

3 660,00zł

80 070,00zł

801

80101

4360

398,00zł

7 702,00zł

801

80101

4430

180,00zł

4 896,00zł

801

80101

4700

100,00zł

500,00zł

801

80103

4240

20,00zł

1 725,00zł

801

80103

4260

1 000,00zł

904,00zł

801

80103

4300

37,00zł

2 055,00zł

801

80103

4360

260,00zł

331,00zł

801

80103

4410

60,00zł

100,00zł

801

80106

4260

1 650,00zł

3 500,00zł

801

80106

4280

30,00zł

470,00zł

801

80106

4300

60,00zł

4 105,00zł

801

80106

4360

30,00zł

638,00zł

801

80195

4190

500,00zł

5 500,00zł

852

85230

3110

5 000,00zł

87 500,00zł

921

92109

4210

10 000,00zł

140 872,10zł

921

92109

4300

600,00zł

31 000,00zł

926

92601

4300

1 000,00zł

29 000,00zł


2. W załączniku Nr 3 „Wydatki majątkowe  „ do uchwały budżetowej  w dziale 010 rozdziale 01010 dokonuje się  następujących zmian:

 •  § 6050 zadanie pod  nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin i Słodków Kol. „ plan zwiększ się o kwotę 7 000,00zł do kwoty 1 907 000,00zł
 • § 6050 zadanie pod nazwą „Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy”

plan zmniejsza się o kwotę 7 000,00zł do kwoty 428 000,00zł

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
za okres od początku roku do 30 września 2018 roku
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok