2018

Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 113/2018
Wójta Gminy Turek
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.

Na podstawie art.257 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 roku poz.2077 ze zm.) oraz § 10 ust.2 Uchwały Nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zarządzam, co następuje:

W uchwale Nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
 • Zarządzeniem Nr 2/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIV/286/18  Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 11/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLV/290/18  Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 20/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVI/295/18  Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 30/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 33/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVII/302/18  Rady Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 37/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 42/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLVII/307/18  Rady Gminy Turek z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 49/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 54/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 56/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr XLIX/312/18  Rady Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 69/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 73/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 20 września  2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr L/317/18  Rady Gminy Turek z dnia 2 pażdziernika 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 82/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 3 pażdziernika  2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 84/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 10 pażdziernika  2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 89/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 18 pażdziernika  2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr LII/326/18  Rady Gminy Turek z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 96/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 15 listopada  2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 98/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 19 listopada  2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018 U
 • Uchwałą Nr II/9/18  Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Uchwałą Nr III/12/18  Rady Gminy Turek z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Zarządzeniem Nr 106/2018  Wójta Gminy Turek z dnia 7 grudnia  2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018
 • Uchwałą Nr IV/15/18  Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
 • Uchwałą Nr V/22/18  Rady Gminy Turek z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018

 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W załączniku Nr 2 „Wydatki „ do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 • W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75023

4300

5 500,00zł

248 029,07zł

754

75412

3030

90,00zł

8 090,00zł

801

80101

3020

350,00zł

298 797,00zł

801

80101

4010

800,00zł

4 965 288,30zl

801

80101

4240

10 640,00zł

216 378,00zł

801

80101

4260

4 525,00zł

60 437,00zł

801

80101

4280

100,00zł

3 830,00zł

801

80103

4210

700,00zł

12 272,00zł

801

80103

4260

160,00zł

1 064,00zł

801

80104

4010

2 200,00zł

567 032,00zł

801

80104

4330

1500,00zł ( z rezerwy ogólnej)

946 500,00zł

801

80106

4010

3 500,00zł

465 366,00zł

801

80106

4110

60,00zł

86 527,00zł

801

80106

4210

1 200,00zł

19 761,00zł

801

80110

4010

80,00zł

1 056 936,00zł

801

80113

4300

7 000,00zł

277 000,00zł

801

80146

4700

1 650,00zł

60 720,00zł

921

92109

4120

220,00zł

1 573,96zł

 

 • W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75023

4270

5 500,00zł

4 500,00zł

754

75412

4210

90,00zł

76 110,00zł

758

75818

4810

1 500,00zł

181 592,00zł

801

80101

4120

3 070,00zł

120 549,00zł

801

80101

4170

1 255,00zł

6 255,00zł

801

80101

4210

11 400,00zł

279 601,38zł

801

80101

4270

97,00zł

21 603,00zł

801

80101

4300

1 030,00zł

79 040,00zł

801

80101

4360

223,00zł

7 479,00zł

801

80101

4410

200,00zł

5 805,00zł

801

80104

4040

2 200,00zł

40 481,00zł

801

80106

3020

3 860,00zł

25 928,00zł

801

80106

4120

900,00zł

9 733,00zł

801

80110

4040

80,00zł

110 275,00zł

801

80113

4270

 7 000,00zł

23 000,00zł

801

80146

4210

1 650,00zł

13 030,00zł

921

92109

4210

220,00zł

140 652,10zł

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
za okres od początku roku do 30 września 2018 roku
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok