2019

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2019 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.
za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 r
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek 2019 rok.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2019 rok