Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Turek

 
Do pobrania:
Lista wiadomości