Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022

Uchwała nr XXVI/156/12 Rady Gminy Turek z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022

 

Lista wiadomości