Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2025

UCHWAŁA NR XIV/71/15 RADY GMINY TUREK z dnia 26 października 2015 r.


Do pobrania:
Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025.