Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2027

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Turek
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turek
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2032