Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2027

Lista wiadomości
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027