Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2027

Uchwała Nr SO-0957/28/8/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2020 roku

Do pobrania:

Lista wiadomości
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Turek.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turek
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027