Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2027

Lista wiadomości
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2027
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2027