DOBRY START 300+


DOBRY START 300+

Świadczenie Dobry Start 300+ przysługuje w wysokości 300,00 zł jednorazowo w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko 20 r.ż., w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24 r.ż.


Wnioski można składać:

1. od 1 lipca 2019 r. on–line za pośrednictwem bankowości elektronicznej i empatii (www.empatia.mrpips.gov.pl),

2. od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (w formie papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 5.

      

WAŻNE!!! Wnioski należy składać do 30 listopada 2019 r. Złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Wnioskodawca samodzielnie wypełnia wniosek. Prosimy o poprawne i kompletne wypełnianie wniosków. W przypadku nieprawidłowego wypełnionego wniosku, wnioskodawca będzie wezwany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Druki wniosków w programie "Dobry Start" będą do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku po 28 lipca 2019 r., istnieje również możliwość samodzielnego wydrukowania wniosku pobierając go w wersji elektronicznej ze strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Więcej aktualnych informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start