Komunikaty GOPS

Terminy składania wniosków - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

INFORMACJA

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

    

Wnioski na w/w świadczenia w wersji elektronicznej składamy już od 1 lipca 2021 r.

Wersje papierowe wniosków dotyczących przyznania świadczeń można pobrać oraz złożyć od dnia 1 sierpnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku, ul. Ogrodowa 4, pok. nr 5 w godz. 7:30 do 15:30

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy pod nr telefonu 63 279 40 63

INFORMACJA - TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W 2021 r.

     

Informujemy, że wypłaty w ramach w/w świadczeń  będą realizowane w 2021 r. w następujących terminach:

 • 27.01.2021
 • 24.02.2021
 • 26.03.2021
 • 27.04.2021
 • 27.05.2021
 • 25.06.2021
 • 28.07.2021
 • 27.08.2021
 • 27.09.2021
 • 27.10.2021
 • 26.11.2021
 • 22.12.2021

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU 500+

Wnioski o w/w świadczenie składamy w roku 2021 na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

(tj. od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.).

Wnioski na nowy okres zasiłkowy będzie można składać:

 • elektronicznie od 1 lutego 2021 r.
 • w wersji papierowej od 1 kwietnia 2021 r.