Konkursy i nabory

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W KONKURSIE

 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W KONKURSIE
 NA
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURKU


Informuję, że w wyniku ogłoszonego konkursu wpłynęła jedna oferta. Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie i została zakwalifikowana do dalszego etapu rekrutacji:

 
Lp.

  Imię i nazwisko  

  Miejsce zamieszkania

  1.  

ADRIANNA EKIERT

         KOTWASICE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Turku

/-/ Marcin Rosiakowski

Lista wiadomości
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURKU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURKU