Konkursy i nabory

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURKU

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku wybrana została Pani Adrianna Ekiert, zamieszkała w miejscowości Kotwasice.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Adrianna Ekiert spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Podczas drugiego etapu selekcji przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydatka dowiodła, że posiada szeroką wiedzę w zakresie przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego. Ponadto kandydatka wykazała się wysoką kulturą osobistą oraz empatią.

Pani Adrianna Ekiert udowodniła, że posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku ds. realizacji świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego. Dobra znajomość przepisów prawa niezbędnych na przedmiotowym stanowisku, a także posiadana wiedza i doświadczenie zawodowe pozwoliły na pozytywną ocenę kwalifikacji zawodowych Pani Adrianny Ekiert.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Turku
/-/ Marcin Rosiakowski

Lista wiadomości
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURKU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURKU