Konkursy i nabory

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze do realizacji świadczeń rodzinnych i opiekuńczych

Turek, dnia 20 marca 2017 r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze do realizacji świadczeń rodzinnych i opiekuńczych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku


Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:

Pan Radosław Frątczak - zamieszkały Rachowa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydat spełnia wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat potwierdził posiadanie zakresu wiedzy fachowej oraz umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Kierownik GOPS
/-/ Jadwiga Ogińska

Lista wiadomości
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURKU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURKU