OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULE INFORMACYJNE


Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie w poniższych klauzulach informacyjnych, o których mówi art. 13 i 14 RODO, na temat przetwarzania danych osobowych.

Obowiązki informacyjne zostały dopasowane pod kątem grup osób, których dane osobowe przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć informacje, które są kierowane bezpośrednio do Was. Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi informacjami, a w przypadku wątpliwości lub uzyskania szerszych informacji w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z powołanym przez Administratora danych według art. 37 RODO Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.gopsturek@gmina.turek.pl 

KLAUZULA OGÓLNA

KLAUZULA - KARTA DUŻEJ RODZINY

KLAUZULA - PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

KLAUZULA - DLA KONTRAHENTA

KLAUZULA - DLA POTRZEB REKRUTACJI

KLAUZULA INFORMACYJNA - DLA PRAKTYKANTA / STAŻYSTY

 

Lista wiadomości