Opis stanowisk pracy

  • Marcin Rosiakowski - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - tel. 63 279-40-61, pokój nr 3; adres e-mail: gops@gmina.turek.pl

  • Justyna Bukowiecka - specjalista pracy socjalnej - tel 63 279-40-62; pokój nr 6 ; adres e-mail: gops.turek@vp.pl

  • Justyna Przysło - specjalista pracy socjalnej - tel. 63 279-40-62: pokój nr 6; adres e-mail: gops.turek@vp.pl

  • Radosław Frątczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego - tel. 63 279-40-63; pokój nr 5; adres e-mail: rodzinne@gmina.turek.pl

  • Mariusz Graczyk - główny księgowy - tel. 63 279-40-62, pokój nr 3; adres e-mail: gops@gmina.turek.pl

  • Asystent rodziny