Osoby sprawujące funkcje


Kadra:


Marcin Rosiakowski - Kierownik GOPS

Mariusz Graczyk - Główny księgowy

Justyna Bukowiecka - Specjalista pracy socjalnej

Justyna Przysło - Specjalista pracy socjalnej

Radosław Frątczak - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego

Adrianna Ekiert - Pomoc administracyjna

Asystent rodziny