Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku za 2020 rok

Do pobrania:

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku za 2019 rok

Do pobrania:

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku za 2018 rok


Do pobrania: