ŚWIADCZENIA DLA RODZIN

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN

KRYTERIUM DOCHODOWE
w poszczególnych świadczeniach nie zmieniło się i wynosi:

  • świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny – 674 zł na osobę w rodzinie, w przypadku dziecka niepełnosprawnego 764 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy – 764 zł; świadczenie pielęgnacyjne – bez kryterium; „becikowe” – 1922 zł.
  • świadczenie wychowawcze (500 +): na pierwsze dziecko – 800 zł na osobę w rodzinie, w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł; na drugie i kolejne dziecko bez względu na uzyskany dochód
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 725 zł na osobę w rodzinie.

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN – OKRESY ZASIŁKOWE

W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Rodzaj świadczeń

Wniosek złożony w:

Ustalenie i wypłata świadczeń do:

Świadczenie wychowawcze (500+) oraz fundusz alimentacyjny

Sierpniu 2017r.

31 października 2017r.

Wrześniu 2017r.

30 listopada 2017r.

Październiku 2017r.

31 grudnia 2017r.

Listopadzie 2017r.

31 stycznia 2018r.

Grudniu 2017r. i
styczniu 2018r.

28 lutego 2018r.

 

Świadczenia rodzinne – zasiłek rodzinny z dodatkami

Sierpniu 2017r.

30 listopada 2017r.

Wrześniu i październiku 2017r.

31 grudnia 2017r.

Listopadzie i grudniu 2017r.

28 lutego 2018r.