Wnioski dotyczące dożywiania w szkołach w 2019 r.


Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Turku informuje rodziców  zainteresowanych  pomocą  w formie posiłku dla dzieci w szkołach i przedszkolu o konieczności złożenia wniosku.


Wnioski należy składać w GOPS w Turku w pokoju nr 6 w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.


Z uwagi na zmiany z dniem 1 stycznia 2019 r. przepisów i konieczności wprowadzenia nowych regulacji prawnych DOŻYWIANIE rozpocznie się od 28 stycznia 2019 r. (po feriach zimowych).

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SPRAWIE POSIŁKU DLA DZIECI W 2019 r. MOŻNA UZYSKAĆ W POK. NR 6 LUB 3. TEL. 63 279 40 62, 63 279 40 61.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
/-/ Jadwiga Ogińska