2020 rok

Terminarz odbioru odpadów komunalnych w gminie Turek na MARZEC 2020 r.

GRUPA I – Grabieniec, Obrzębin, Żuki

  • Marzec 2 – odpady zmieszane, pozostałości posortownicze i popioły w pojemnikach, worki: zielone, niebieskie
  • Marzec 16 – odpady zmieszane, pozostałości posortownicze i popioły w pojemnikach, worki: żółte, brązowe


GRUPA II – Cisew, Słodków Kolonia

  • Marzec 5 – odpady zmieszane, pozostałości posortownicze i popioły  w pojemnikach, worki: zielone, niebieskie
  • Marzec 19 – odpady zmieszane, pozostałości posortownicze i popioły w pojemnikach, worki: żółte, brązowe


GRUPA III – Chlebów, Dzierżązna, Kalinowa, Korytków, Obrębizna, Pęcherzew,  Szadów Pański, Szadów Księży, Warenka

  • Marzec 9 – odpady zmieszane, pozostałości posortownicze i popioły w pojemnikach, worki: zielone, niebieskie
  • Marzec 23 – odpady zmieszane, pozostałości posortownicze i popioły w pojemnikach, worki: żółte, brązowe

 

GRUPA IV – Kaczki Średnie, Kowale Księże, Turkowice, Wietchinin

  • Marzec 12 – odpady zmieszane, pozostałości posortownicze i popioły w pojemnikach, worki: zielone, niebieskie
  • Marzec 26 – odpady zmieszane, pozostałości posortownicze i popioły w pojemnikach, worki: żółte, brązowe


GRUPA V – Albertów, Budy Słodkowskie, Słodków, Wrząca

  • Marzec 3 – odpady zmieszane, pozostałości posortownicze i popioły w pojemnikach, worki: zielone, niebieskie
  • Marzec 17 – odpady zmieszane, pozostałości posortownicze i popioły w pojemnikach, worki: żółte, brązowe

 

W dniu wywozu prosimy o wystawienie pojemników oraz tylko pełnych, zawiązanych workówprzy drodze przejazdowej do godziny 7:20


Informujemy że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Psarach ul. Komunalna czynny będzie w środy oraz soboty w godzinach 9 – 16


Szczegółowe informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami znajdują się na stronie www.gmina.turek.pl  


Lista wiadomości
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz udzielono pomocy publicznej
dotyczy postępowania konkursowego na realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2020 roku
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin, gmina Turek".pdf
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin, gmina Turek"