2020 rok

Wykaz

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Lp.

Nazwa / Nazwisko i imię

Podstawa prawna

      1.   

Mechanika Pojazdowa Bocian Sławomir

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910)

      2.   

Salon Fryzjerski Estell Estera Adamczyk

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910)

      3.   

YES Moda Młodzieżowa Beata Bąk

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910)

      4.   

PPHU UNICORN T&T

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910)

      5.   

B.B.J. Jacek Bąk

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910)

      6.   

PAPIRUS s.c.

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910)

      7.   

Salon Fryzjerski „Asia” Joanna Szymczak

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910)

      8.   

Salon Fryzjerski Justyna Ślusarska

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910)

      9.   

Profim sp. z o.o.

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910)

    10. 

Salon Fryzjerski „Gala” Katarzyna Kędzierska

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910)

    11. 

Salon Fryzjerski „Styl” Agnieszka Wojtczak

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910)

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikolajczyk

Lista wiadomości
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz udzielono pomocy publicznej
dotyczy postępowania konkursowego na realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2020 roku
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin, gmina Turek".pdf
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin, gmina Turek"