2020 rok

GMINA TUREK "POD BIAŁO-CZERWONĄ"

Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy gminy Turek,

apelujemy i zachęcamy do aktywnego udziału w projekcie „Pod biało-czerwoną”. Głównym zamierzeniem projektu jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku oraz zjednoczenie naszego kraju i jego mieszkańców.

Inicjatywa „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu.

Czujemy się zobowiązani, by dołączyć do tej szczytnej inicjatywy.

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać w naszej gminie jedynie 100 głosów poparcia online za pomocą niniejszego serwisu:

https://bialoczerwona.www.gov.pl/

Akcja zbierania głosów poparcia potrwa do 11 listopada br. Mamy nadzieję, że zgłosi się nas wielokrotnie więcej niż wymagane w regulaminie 100 osób. 

Niech biało-czerwona dumnie, przez cały rok, powiewa w sercach naszych małych Ojczyzn! 

Lokalny lider

"Pod biało-czerwoną"

Gabriela Kolenda

 

Szczegóły dotyczące inicjatywy:

Ogłoszenie inicjatywy przez Premiera RP: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/pod-bialo-czerwona

Do pobrania:

REGULAMIN PROJEKTU „POD BIAŁO-CZERWONĄ”

Lista wiadomości
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz udzielono pomocy publicznej
dotyczy postępowania konkursowego na realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2020 roku
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin, gmina Turek".pdf
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin, gmina Turek"