2020 rok

Wigilia 24 grudnia 2020 r. - Urząd Gminy Turek będzie nieczynny

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 16/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające 26 grudnia 2020 r.,

Wigilia Bożego Narodzenia (czwartek 24 grudnia br.)

będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Turek.

 

W związku z powyższym w Wigilię Urząd Gminy Turek będzie nieczynny.

Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych przepraszamy za utrudnienia.

Lista wiadomości
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz udzielono pomocy publicznej
dotyczy postępowania konkursowego na realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2020 roku
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin, gmina Turek".pdf
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin, gmina Turek"