Ocena obszarowa jakości wody w zakresie zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Turek w 2019 r.

Do pobrania: