2021 rok

Wykaz

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Lp.

Nazwa / Nazwisko i imię

Podstawa prawna

1.

Profim sp. z o.o.

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

2.

Zakład Fryzjerski ELA, Elżbieta Szuberska

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

3.

DRAWER PPHU, Kazimierz Zaremba

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

4.

Zakład Fryzjerski, Iwona Kowalska

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

5.

Mechanika Pojazdowa Teresa Żarna, Dariusz Żarna S.C.

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

6.

Salon Fryzjerski Katarzyna Rosiak

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

7.

SUN GARDEN POLSKA Sp. z o. o. Sp. k.

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

8.

Z.H.U. Krzysztof Dybkowski

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

9.

Z.U.H. EL-KOM Napierała Jan

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

10.

P.H.U. ELEKTRO-INSTAL Waldemar Jankowiak

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

11.

„Królikowski” Królikowski Mariusz

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

12.

Warsztat Mechaniki Pojazdowej „MACIEJ”

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

13.

Zakład Fryzjerski Wiesława Jancy

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

14.

PHU Maciej Kucal

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

15.

Hieronim Rybicki

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

16.

Łukasz Sadłowski

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

17.

Salon Fryzjersko Kosmetyczny Karolina Banasiak

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

18.

TURRIS Sp. z o.o.

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

19.

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

20.

„DREWTUR” L.T.M. GREBER Spółka Jawna

Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

Lista wiadomości
dotyczy przyznania pomocy w zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej - dotyczy inwestycji pn. "Modernizacja linii 220 kV Janów-Zgierz-Adamów. Etap II"
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi gminnej w miejscowości Leśnictwo"
dotyczy miejscowości: Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin, Żuki, przy ul. Słonecznej, Obrębizna przy Zdrojkach Prawych, ul. Sosnkowskiego oraz Obrzębin dz. Gruntu 201/2
dotyczy: postępowania konkursowego na realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2021 roku
dotyczy stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
dotyczące zadania pn.: „Budowa przepustu na rzece Pokrzywnicy w km 16+000”.
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. oraz udzielono pomocy publicznej
dotyczy przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Dzierżązna
dotyczy przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w miejscowościach Cisew, Słodków, Kaczki Średnie
dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turek
dotyczy stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
zawiadomienie o wydaniu decyzji sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie
- zawiadomienie o nie załatwieniu postępowania w terminie - dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 235 i 234, obręb Turek B, gmina Miasto Turek oraz na dz. ewid. 151, obręb Szadów Pański, gm. Turek, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie
dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 235 i 234, obręb Turek B, gmina Miasto Turek oraz na dz. ewid. 151, obręb Szadów Pański, gm. Turek, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie