WNIOSEK O SFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

                                            

 

Wójt Gminy Turek informuje, iż Gmina Turek otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turek w latach 2021-2022”. Usługa obejmować będzie 100% kosztów związanych z zabezpieczeniem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

Mieszkańcy Gminy Turek zainteresowani ww. programem proszeni są o złożenie wniosku w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, do dnia 30 września 2022 r.

Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 4 lub ze strony internetowej: www.gmina.turek.pl /zakładka KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA lub www.bip.gmina.turek.pl /zakładka KOMUNIKATY.

Więcej informacji pod nr tel. 63 279 40 83 – Jolanta Kozanowska.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Do pobrania: