Wykaz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. oraz udzielono pomocy publicznej

 Umorzenie:

L.p.

Imię i nazwisko (nazwa) podatnika                                                  

Kwota ulgi w zł.              

Przyczyny zastosowania ulgi                                                                              

1.

Najmowicz Mariusz

2.818,00

ważny interes podatnika, interes publiczny

2.

Nawrocki Henryk

2.887,00

ważny interes podatnika, interes publiczny

3.

Wilczyński Karol

2.320,60

ważny interes podatnika, interes publiczny

4.

"DREWTUR” L.T.M.GREBER

SPÓŁKA JAWNA

36.382,00

ważny interes podatnika, interes publiczny

 

Ulgi:

L.p.

Imię i nazwisko (nazwa) podatnika

1.

Dzikowski Andrzej, Danuta*

2.

Jakubowski Michał*

3.

Janiak Krzysztof, Iwona*

4.

Jaśkiewicz Grzegorz, Magdalena*

5.

Sobczak Michał *

*pomoc publiczna

Podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.305)

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk