INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TUREK W SŁODKOWIE

Turek, 9 grudnia 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
NA STANOWISKO
DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TUREK
W SŁODKOWIE

Wójt Gminy Turek informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie wybrana została Pani Kamila Serafińska, zamieszkała w miejscowości Słodków Kolonia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Kamila Serafińska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Podczas drugiego etapu selekcji zapoznano się z autorskim programem koncepcji programowo-organizacyjnej Biblioteki Publicznej Gminy Turek oraz przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną z kandydatką.

Pani Kamila Serafińska wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie. Dobra znajomość przepisów prawa niezbędnych na przedmiotowym stanowisku, a także posiadana wiedza i doświadczenie zawodowe związane z pracą w bibliotece pozwoliły na pozytywną ocenę kwalifikacji zawodowych Pani Kamili Serafińskiej.

Wójt
/-/ Karol Mikołajczyk