Majątek Gminy

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Turek na dzień 31.12.2017 r.
Rodzaj nieruchomości


Powierzchnia nieruchomości

w m2

Wartość nieruchomości

w zł

Drogi

1 299 341

                                2 884 890,84 zł

Ogródki działkowe

111 000

                                    222 000,00 zł

Grunty szkolne

103 432

                                    857 395,86 zł

Grunty sołeckie

66 463

                                    156 978,50 zł

Cmentarz

1 337 700

                                      27 375,12 zł

Działki budowlane ( w tym będące w wieczystym użytkowaniu i zabudowane)

114 319

                                    665 335,57 zł

Stacje wodociągowe

14 800

                                        7 764,00 zł

Wysypiska śmieci

47 986

                                    275 957,00 zł

Grunty orne

36 500

                                      71 689,35 zł

Grunty pozostałe

6 694

                                      37 460,04 zł

 

3 138 235

                                5 206 846,28 zł


Lista wiadomości