Majątek Gminy

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Turek na dzień 01.01.2014 r.

 

 

 

 

Rodzaj nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Wartość nieruchomości

Drogi

                 1 277 782

4 650 807,62

Ogródki działkowe

111 000

222 000,00

Grunty szkolne

103 233

878 484,86

Grunty sołeckie

60 690

147481,00

Cmentarz

1 337 700

27 375,12

Działki budowlane (w tym będące w wieczystym użytkowaniu i zabudowane

117 312

630 143,06

Stacje wodociągowe

14 932

7 764,00

Wysypiska śmieci

47 986

275 957,00

Grunty orne

26 200

84 898,35

Grunty pozostałe

7 625

26 503,00

Razem

3 104 480

4 881 414,01

 

Lista wiadomości