Majątek Gminy

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Turek na dzień 31.12.2015 r.


Rodzaj nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Wartość nieruchomości w zł

Drogi

1 285 762

 2 653 767,42

Ogródki działkowe

111 000

222 000,00

Grunty szkolne

103 233

878 484,86

Grunty sołeckie

66 090

147 981,00

Cmentarz

1 337 700

27 375,12

Działki budowlane (w tym będące w wieczystym użytkowaniu i zabudowane

116 164

628 143,06

Stacje wodociągowe

14 932

7 764,00

Wysypiska śmieci

47 986

275 957,00

Grunty orne

36 500

71 689,35

Grunty pozostałe

9 099

46 805,54

Razem

 3 128 466

4 959 967,35


Lista wiadomości