ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW ROLNICZYCH

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW ROLNICZYCH
(odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych)

• P.H.U. „SO-MASZ"
s.c. Janusz i Krzysztof Socha,
ul. Legionów Polskich 65,
98-100 Łask
KONTAKT:
Tel. 43 675 15 35, kom. 605 684 846,
e-mail: somasz.pl@gmail.com.

• Jopek recykling, Dawid Jopek
Fabianów, ul. Przemysłowa 12
63-330 Dobrzyca
KONTAKT:
Tel. 667 429 619, 724 569 561
e-mail: jopek-recykling@wp.pl.

• AgroOPC Piotr Śliski
ul. Izdby 5
88-300 Mogilno
KONTAKT:
Tel. 725 114 039, 601 236 867
e-mail: odpady@agroopc.com.