Miejsce zagospodarowania odpadów odebranych z terenu Gminy Turek

Miejscem zagospodarowania:

  • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
  • bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
  • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu GMINY TUREK jest:

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Spółka z o.o. w Koninie
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
tel. (0-63) 246 81 79
fax. (0-63) 246 92 91