Nazwa, dane adresowe

Adres

Rada Gminy Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek
tel. (63) 279 40 81W Urzędzie Gminy Turek w sprawie skarg i wniosków do Rady Gminy Turek przyjmują:

  1. Przewodniczący Rady Gminy Turek - w każdy wtorek w godzinach 14:30 - 15:30 w sali nr 29 (I piętro);
  2. Inspektor do spraw obsługi rady i jej organów - codzienne w godzinach pracy Urzędu Gminy w pok. nr 18.