Skład Rady

Kadencja VIII 2018-2023

 
 

Ireneusz Kolenda

 Przewodniczący Rady Gminy Turek

Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Członek Komisji Statutowej

Włodzimierz Olek

 

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Turek

Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Przewodniczący Komisji Statutowej

Bożena Ignasiak

 

II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Turek

Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Zastępca Przewodniczącego Komisji Statutowej

 
 

Radni:

 

 

Tomasz Dróżdż

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Eugeniusz Jakubowski

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Joanna Jasnowska

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Michał Kocik

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Piotr Kozanecki

 

Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Członek Komisji Statutowej

Andrzej Lotzwik

 

Członek Komisji Rewizyjnej

Karol Mac

 

Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Patryk Majcherek

 

Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Członek Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji

Barbara Przysło

 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Marcin Rosiakowski

(radny do 30.09.2019)

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Statutowej

Tomasz Ratajek

 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Wacław Szajrych

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ryszard Włodarczyk

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Członek Komisji Rewizyjnej

 
 

Kadencja VII 2014-2018Kolenda Ireneusz

Przewodniczący Rady Gminy Turek

Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Kaczmarek Stanisław

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Turek

Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku PublicznegoRadni:

 

Filipiak Dariusz

Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Gromada Józef

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Ignasiak Bożena

Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Jakubowski Eugeniusz

Przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Jasnowska Joanna

Członek Komisji Rewizyjnej

Kocik Michał

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Lotzwik Andrzej

Członek Komisji Rewizyjnej

Mac Karol

Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Napierała Jan

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Olek Włodzimierz

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rosiakowski Marcin

Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Szajrych Wacław

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Węcka Tomasz

Członek Komisji Budżetu i Rozwoju GospodarczegoKadencja VI 2010-2014

 

Kończak Edward

Przewodniczący Rady Gminy Turek, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Filipiak Dariusz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Turek, Przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Radni:


Drzewiecki Marek

Członek Komisji Rewizyjnej

Filipiak Lucjan

Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Gromada Józef

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Karbowy Jan

Członek Komisji Rewizyjnej

Kolenda Ireneusz

Członek Komisji Rewizyjnej

Kowalska Halina

Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Kurzawa Tomasz

Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Mac Karol

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Młynarski Paweł

Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Naszkowska Agnieszka

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Przybył Józef

Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Światłowski Zdzisław

Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Zagozda Henryk

Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Kadencja V 2006 - 2010

 
 
 
Kolenda   Ireneusz
Przewodniczący Rady Gminy
Światłowski Zdzisław
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy,  członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego
 

 
Banasiak Agnieszka
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Ćwikliński Ryszard       
Członek Komisji Rewizyjnej
Danisz Czesław        
Członek Komisji Rewizyjnej
Filipiak Lucjan
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Gromada Józef
Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Jakubowski Eugeniusz
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Kałużny Janusz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Karbowska Aleksandra 
Przewodniczący Komisji Oświaty , Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego
Karbowy Jan
Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Rybka Katarzyna 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego
Wągiel Arkadiusz
Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Wojtkowiak Andrzej
Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Zagozda Henryk        
Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego