2009 rok

Podatki i opłaty lokalne

W 2009 roku obowiązywać będą niżęj wymienione podatki i opłaty lokalne uchwalone przez Radę Gminy Turek:
 

Uchwała Nr XXII/134/08 Rady Gminy Turek z dnia 24.11.2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

Uchwała Nr XXII/135/08 Rady Gminy Turek z dnia 24.11.2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

Uchwała Nr XXII/136/08 Rady Gminy Turek z dnia 24.11.2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2009 rok

Uchwała Nr XXII/137/08 Rady Gminy Turek z dnia 24.11.2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

Uchwała Nr XXII/138/08 Rady Gminy Turek z dnia 24.11.2008 r. w sprawie opłaty targowej na 2009 rok

Uchwała Nr XXII/139/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

Uchwała Nr XXII/140/08 w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 

Do pobrania: