2011 rok

UCHWAŁA NR III/7/10 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/227/2010 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od n

Lista wiadomości