2011 rok

UCHWAŁA NR III/8/10 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/137/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawieokreślenia wzorów formularzy p

Lista wiadomości