2011

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/229/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości