2012

Lista wiadomości
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów pod zalesienie na obszarze Gminy Turek dla części obrębu: Obrzębin, Słodków Kolonia, Turkowice i Cisew.
na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z reaktorem biologicznym na terenie Gminy Turek„
na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na terenie Gminy Turek"
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji przez Gminę Turek projektu pod nazwą „Dobry Start – zajęcia pozalekcyjne w klasach I-III w szkołach w Gminie Turek” Nr: POKL.09.01.02-30-190/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał