2013

Lista wiadomości
w sprawie wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej od postanowienia nr 3/13 Komisarza wyborczego w Koninie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 2 na terenie gminy Turek oraz od postanowienia
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących Komisji Rady oraz Radnych Rady Gminy Turek